SculptorKO KONO造形作家 河野甲

2019.09.30 KO KONO・SHIGEKO KONO Exhibition(Wakayama)

KO KONO・SHIGEKO KONO Exhibition(Wakayama)

Hiro Gallery

Sat, 1 June ~ Sun, 9 June 11:00~18:00

Hiro Gallery

IMG-5045

 

IMG-5046